111 KM - Langs Belgische Maas Naar het Kempisch Plateau

Startplaats: Heusden 
Windrichting: Z heen, N terug
Route downloaden op RouteYou

Laatste update: 17-okt-2017 t.g.v. gewijzigde verkeerssituatie bij Dilsen: De N771 is verboden voor fietsers tussen de Heulentakstraat en de kruising van het fietspad As-Maaseik met de N771.

Via landelijke wegen gaat de track naar Hunsel en Neeritter. De grens met Belgi√ę wordt overgestoken en vervolgens gaat de track langs de Belgische kant van de Maas tot het plaatsje Aldeneik wordt bereikt. Na een lastige passage bij de rondweg rond Maaseik gaat het weer over landelijke wegen richting zuiden. Eerst door het gehucht Heppeneert (een bekend bedevaartsoord) en daarna een stuk over de winterdijk van de maasbedding waarover een betonnen fietspad loopt. De winterdijk loopt deels door nieuw natuurgebied aangelegd als onderdeel van project Grensmaas, om de Maas meer ruimte te geven en de dorpen te beschermen tegen overstromingen. Helaas is hierdoor het fietspad over de zomerdijk tussen Elen en Veurzen verdwenen. Nabij Boyen (of Booijen) wordt het fietspad over de winterdijk verlaten en wordt nog een stukje Oude Maas gevolgd (de vroegere rivierbedding). Dan gaat het richting het drukkere Dilsen, en vervolgens een stukje over het geasfalteerde jaagpad langs de Zuid-Willemsvaart. Dit kanaal steek je over en dan volgt de beklimming van de Driepaal: helaas is deze nu maar ten dele te beklimmen door het fietsverbod op een deel van de N771. Een nieuw aangelegd fietspad laat je klimmen naar het Kempisch Plateau. Vervolgens gaat de track over het geasfalteerde fietspad over de spoorbedding van de voormalige spoorlijn As - Maaseik. Nabij Maaseik wordt het fietspad verlaten en gaat de track over vele rustige en landelijke wegen in het agrarisch gebied tussen de driehoek Maaseik - Kinrooij - Ophoven. Wederom in Nederland gekomen gaat de track via Haler, Ell en Nederweert-Eind terug naar Heusden.